Thứ Ba, ngày 25 tháng 6 năm 2013

Bộ ảnh troll bình luận trên facebook

Filled under:

Facebook mới đây đã cho phép người dùng chèn hình ảnh vào bình luận. Theo như giải thích của đội ngũ phát triển, hình ảnh đôi khi giúp người dùng thể hiện ý muốn nói đầy đủ hơn với chữ thông thường.
Quả đúng như vậy, một bức ảnh có giá trị hơn ngàn lời nói. Bắt kịp với xu hướng mới, cộng đồng mạng Việt Nam đã nhanh chóng "chế" rất nhiều hình khó đỡ để thêm vào bình luận.
Thực tế trào lưu ảnh chế không xa lạ gì với thế giới chỉ có điều ở Việt Nam nó đã được cư dân mạng nâng lên tầm cao mới 
Bộ ảnh troll bình luận trên facebookBộ ảnh troll bình luận trên facebook
Bộ ảnh troll bình luận trên facebookBộ ảnh troll bình luận trên facebookBộ ảnh troll bình luận trên facebookBộ ảnh troll bình luận trên facebookBộ ảnh troll bình luận trên facebookBộ ảnh troll bình luận trên facebookanh troll facebook comment (5)anh troll facebook comment (6)anh troll facebook comment (7)anh troll facebook comment (8)anh troll facebook comment (9)anh troll facebook comment (10)anh troll facebook comment (12)anh troll facebook comment (14)anh troll facebook comment (15)anh troll facebook comment (16)anh troll facebook comment (17)anh troll facebook comment (18)anh troll facebook comment (19)anh troll facebook comment (20)anh troll facebook comment (21)anh troll facebook comment (22)anh troll facebook comment (23)anh troll facebook comment (24)anh troll facebook comment (25)anh troll facebook comment (26)anh troll facebook comment (27)anh troll facebook comment (28)anh troll facebook comment (30)D9YZlpbENteNrzy9W38OBộ ảnh troll bình luận trên facebookBộ ảnh troll bình luận trên facebookBộ ảnh troll bình luận trên facebookBộ ảnh troll bình luận trên facebookoAhNKWDU6Wsy6R6PJBQMWDKJZhibPMZJfDqc1NuwzvA1r3ZSvh